Vysílací studio: 601 13 13 05
Dopravní linka: 800 511 611

Otevření D49 u Hulína se asi zpozdí

Otevření D49 u Hulína se asi zpozdí
Zdroj: ŘSD
Datum: 12. 2. 2024
Autor: Šárka Holubcová

HULÍN – Otevření dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem se dost možná zpozdí. Soud totiž vyhověl ekologům a zrušil rozhodnutí o změně umístění 22 objektů, jako jsou protihlukové stěny nebo retenční nádrže. Věc musí znovu řešit Zlínský kraj a může to prodloužit stavební řízení, dálnice se přitom měla otevřít už letos.

Krajský soud v Brně zrušil na základě žaloby Dětí Země a spolku Egeria rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje z předloňského září. Nezákonně bylo podle rozsudku rozhodnuto o umístění některých objektů, které se stavbou dálnice D49 souvisejí. „Zahrnují protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže či odlučovače ropných látek. Konkrétně jde například o protihlukovou stěnu mezi obcemi Alexovice a Zahnašovice. Rozhodnutí soudu může negativně ovlivnit délku stavebního řízení a celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění této stavby dálnice D49, “ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky takzvaného stanoviska EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu.

Stavební úřad v Holešově si zase podle ekologů neobstaral správné stanovisko zlínského magistrátu k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty.

Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, existuje riziko znečištění podzemních vod. Ve druhé námitce upozornil, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích, a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění.

„S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky. Soudní řízení by standardně trvalo asi tři měsíce, ale bylo přerušené do vydání nálezu Ústavního soudu v prosinci 2023, v němž uvádí, že sporná část zákona o hodnocení vlivů prioritních dálnic na životní prostředí je v souladu s Ústavou ČR, “ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Proti rozsudku zvažuje ŘSD podání opravných prostředků. „Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost, na což máme dva týdny. Na objektech s pravomocným stavebním povolením bude stavba dále probíhat dle harmonogramu, “ doplnila Trubelíková.  Soudy v souvislosti s dálnicí D49 ještě řeší dvě žaloby Dětí Země a jednu jejich kasační stížnost.

Šárka Holubcová, ČTK